Rekonstrukce hřiště s umělou trávou za podpory Národní sportovní agentury a Města Nový Jičín

TJ Nový Jičín zahájila dne 14. 7. 2022 rekonstrukci hřiště s umělou travou, kdy za podpory Národní sportovní agentury v podobě dotace ve výši 7.292.229,- Kč a dotace Města Nový Jičín ve výši 3.925.018,90 Kč, bude vyměněn původní koberec za nejnovější typ umělé trávy čtvrté generace a budou provedeny nezbytné stavebně technické úpravy areálu hřiště a výměna osvětlení za nové osvětlení s LED technologií.

Hřiště bude sloužit hlavně mládežnickým oddílům fotbalového klubu, ale také sportovním subjektům a školám regionu Novojičínska. Technické parametry nově položené umělé trávy dosahují až 95% vlastností přírodního trávníku. Konečné dílo budou vedle FAČRu certifikovat i zástupci FIFA a tím bude zaručena vysoká užitná i technická úroveň nového umělého trávníku.

Akci provádí firma StavoSport z Fryštáku a měla by být dokončena dle smlouvy do 11.října 2022.

T-Mobile olympijský běh Nový Jičín 2022

Ve středu 22. června 2022 se na 87 místech v České republice běžel charitativní závod T-Mobile olympijský běh. SVČ Fokus Nový Jičín tento závod posedmé představilo také v Novém Jičíně. Trať tentokrát nevedla přes Masarykovo náměstí, ale startovalo se na našem atletickém stadionu.

Olympijský běh v Novém Jičíně se skládal ze tří závodů. Nejprve nastoupili na trať dlouhou 400 metrů nejmladší závodníci, kterých se sešlo 21. Následoval běh dívek a chlapců do 15 let, které čekal okruh dlouhý 1,1 km, který startoval na stadionu a branou „borců“ seběhli k bývalým zahradám u gymnázia, kde udělali kolo a opět se vrátili na stadion. Na tento start se postavilo 9 běžců.

V 18:00 hodin byl na všech 87 místech v ČR odstartován hlavní závod, který se v našem městě běžel na 5,5 km. Tohoto závodu se zúčastnilo 24 běžkyň a běžců. Vítězem v kategorii muži se stal Milan Vinklárek, mezi ženami zvítězila Nikola Škultetyová.

Děkujeme všem závodníkům, kteří si zaběhali a tím podpořili olympijskou myšlenku.

Pohár starosty města Nový Jičín 2022

Pohár starosty města Nový Jičín 2022, který se konal také na sportovištích TJ Nový Jičín vyhrála ZŠ Komenského 66. Na druhém místě skončila ZŠ a MŠ Jubilejní, třetí místo obsadila ZŠ Tyršova. Na čtvrtém místě skončila ZŠ Komenského 68 a na místě pátém ZŠ Galaxie.
 
Celkové pořadí:
1. místo ZŠ Komenského 66 50 bodů
2. místo ZŠ a MŠ Jubilejní 48 bodů
3. místo ZŠ Tyršova 46 bodů
4. místo ZŠ Komenského 68 45 bodů
5. místo ZŠ Galaxie 11 bodů

Štafetový pohár 2022 – okresní kolo Nový Jičín

Atletické oddíly SVČ Fokus a TJ Nový Jičín budou poprvé pořádat Štafetový pohár.  Jedná se o atletickou soutěž školních družstev, která je určená pro 1. stupeň základních škol. Okresní kolo v Novém Jičíně proběhne ve středu 20. dubna 2022 na novojičínském atletickém stadionu od 9:00 hodin. Z okresního kola v Novém Jičíně se postupuje do krajského kola, které se uskuteční 10. května v Opavě. Vítězové krajských kol postoupí do republikového finále, které bude hostit 26. května Holešov.

Více informací a přihlášky jednotlivých škol najdete na www.stafetovypohar.cz

JARNÍ OVÁL

Atletický oddíl TJ Nový Jičín a SVČ Fokus Nový Jičín pořádají v sobotu 2. dubna od 10 hodin běžecké závody Jarní ovál. Závody proběhnou na atletickém stadionu. Tento závod je první v rámci Novojičínské běžecké ligy, která je otevřena pro všechny věkové kategorie. Startovné: děti zdarma, dospělí 100,- Kč.

Více informací na https://www.atletikanj.cz/novojicinska-bezecka-liga/

Běhání veřejnosti – kondiční běh

Od pondělí 28. března 2022 bude atletický stadion k dispozici veřejnosti vždy v pondělí od 16:30 do 18:30 hodin a úterý a čtvrtek od 17:00 do 19:00 hodin. Vstup na tartanovou dráhu bude zpoplatněn 20,- Kč za den. Více informací najdete na www.atletikanj.cz, včetně provozního řádu stadionu.

Vstup bude veřejnosti povolen pouze ve sportovní obuvi. Pokud se rozhodnete použít tretry, délka hřebů by neměla přesáhnout 9mm. Pro veřejnost bude k dispozici vždy pouze atletický ovál. Sektory výšky, dálky, hodu oštěpem a vrhu kouli nebudou pro veřejnost dostupné. Zakázáno je také vstupovat na travnaté fotbalové hřiště.

Pondělí16:30 – 18:30 hodin
Úterý a čtvrtek17:00 – 19:00 hodin
Cena:zdarma
Informace:734 287 205

Jarní ovál

Atletický oddíl TJ Nový Jičín a SVČ Fokus Nový Jičín pořádají v sobotu 2. dubna od 10 hodin běžecké závody Jarní ovál. Závody proběhnou na atletickém stadionu. Tento závod je první v rámci Novojičínské běžecké ligy, která je otevřena pro všechny věkové kategorie. Startovné: děti zdarma, dospělí 100,- Kč. Více informací na https://www.atletikanj.cz/novojicinska-bezecka-liga/