Tisková zpráva ze dne 23. 2. 2023

Vážení kolegyně a kolegové,

nově zvolený Výkonný výbor TJ Nový Jičín z.s. , zvolený Valnou hromadou TJ Nový Jičín z.s. na svém zasedání dne 22. 2. 2023 ve složení

Milan Urban

Lubomír Furmánek

Jarmila Kiralová

František Brejcha

Martin Bobala

Ladislav Toman

Jiří Hrachovec

zvolil na své ustavující schůzi za předsedu TJ Nový Jičín pana Milana Urbana. Místopředsedou TJ Nový Jičín je pan Jiří Hrachovec.