Rekonstrukce hřiště s umělou trávou za podpory Národní sportovní agentury a Města Nový Jičín

TJ Nový Jičín zahájila dne 14. 7. 2022 rekonstrukci hřiště s umělou travou, kdy za podpory Národní sportovní agentury v podobě dotace ve výši 7.292.229,- Kč a dotace Města Nový Jičín ve výši 3.925.018,90 Kč, bude vyměněn původní koberec za nejnovější typ umělé trávy čtvrté generace a budou provedeny nezbytné stavebně technické úpravy areálu hřiště a výměna osvětlení za nové osvětlení s LED technologií.

Hřiště bude sloužit hlavně mládežnickým oddílům fotbalového klubu, ale také sportovním subjektům a školám regionu Novojičínska. Technické parametry nově položené umělé trávy dosahují až 95% vlastností přírodního trávníku. Konečné dílo budou vedle FAČRu certifikovat i zástupci FIFA a tím bude zaručena vysoká užitná i technická úroveň nového umělého trávníku.

Akci provádí firma StavoSport z Fryštáku a měla by být dokončena dle smlouvy do 11.října 2022.