Vyjádření předsedy TJ Nový Jičín

V Novém Jičíně 4.10.2022

Vážení sportovní přátelé,

Pokusím se reagovat na hysterii, která se strhla po víkendu na sociálních sítích a dát stanovisko, které je doložitelné svědkem a necucám si ho z prstu.

Již v březnu 2022 jsem písemně upozornil výbor FK Nový Jičín o přípravě realizace rekonstrukce hřiště s umělou travou a nutnosti zajištění náhradních hracích ploch pro družstva FK Nový Jičín.

Kdy tuto problematiku začali řešit, to je otázka na ně, jen těsně před zahájením soutěží na konci srpna

nastal kolotoč jednání s TJ ve smyslu, že je se hřišti problém. První dvě kola domácích zápasů odehráli žáci i dorostenci na hlavním travnatém hřišti, muži a benjamínci hrají zápasy trvale na tomto hřišti.

Dorost hraje ve Štramberku a žáci v Hostašovicích. To vše má dočasný charakter a po zprovoznění umělé trávy bude stanoven tréninkový a zápasový plán a využití hřišť.

Chci jen informovat všechny, kteří se touto kauzou zabývají, že obě fotbalová hřiště, tribunu a UNIMO šatny užívá FK zcela bezplatně. Veškeré náklady na energie, vodu, hnojiva, sečení trávy, PHM a další potřebný materiál na úklid areálu, tribuny a šaten hradí ze svých prostředků TJ Nový Jičín.

A dále je faktem, že TJ obdrží od Města Nový Jičín cca 6 mil.Kč provozní dotaci, v průběhu roku usilovně žádá o individuální dotaci opět Město, ale do celkových provozních nákladů TJ, které činí 13 až 14 milionů ročně a příští rok se zvednou o minimálně 2 miliony ve vazbě na energie a materiály, tak do těchto celkových nákladů musí TJ zajistit tyto peníze. Kde a jak je TJ sežene asi kritiky nezajímá.

Na rekonstrukci sportovišť – halu ABC, hlavní fotbalový a atletický stadion a na umělou trávu TJ zajistila téměř 60 milionů korun. Město přispělo 30 až 40% z ceny stavebních prací.

Dotační státní prostředky jsou vázány jednak na účel pro který byly vydány a dále pak je závazek 10-ti let udržet tyto dotovaná sportoviště v technickém stavu pro který byly určeny.

Tento závazek jsem podepsal já, předseda TJ a ručím za něj.

Dalším faktem je skutečnost, že TJ Nový Jičín z.s. je právnická osoba, která je vlastníkem sportovišť a pozemků pod většinou z nich. Jedná se tedy o spolkový – soukromý majetek.

TJ má za povinnost provozovat a udržovat tento majetek v provozuschopném a technickém stavu jako řádný hospodář. Stav sportovišť je ročně podrobován revizí sportovišť.

Dostávám se ke hřišti s přírodním trávníkem, které bylo zbudováno v roce 2020 a celá rekonstrukce stadionu stála cca 42 milionů korun.

Dodavatel travního koberce jasně určil zatížitelnost hrací plochy a způsob údržby, hnojení, postřiků, vertikutace, provzdušňování, zalévání, stříhání atd. a na tyto parametry stanovil záruku.

Výbor FK dostal opakovaně tabulky se zatížitelností trávníku a on navrhoval rozpis tréninků a zápasů na tomto hřišti.

Připomenu, že umělá tráva se rekonstruuje a není možné na přírodní trávě trénovat a hrát jak si třeba rodiče a trenéři myslí. Sdělil jim výbor tyto informace nebo ne.

Ke střetům s výborem FK docházelo i v minulosti, byli jsme dvakrát na Městě jednání Výkonného výboru TJ se zúčastnil místostarosta Města pan Brož.

A závěr těchto petic a jednání? Vlastník rozhoduje o způsobu použití a využití svého majetku, stanovuje pravidla použití a chrání si svůj majetek před škodami, jelikož nikdo TJ peníze navíc nedá.

Situace se uklidnila a komunikace byla zajištěna cestou týdenních schůzek.

A nyní se dostanu k onomu zápasu žáků v neděli.

V úterý 27.9.2022 proběhla pravidelná schůzka, která se má a měla konat za účasti statutára FK pana Tokaře, sekretáře pana Gabryše a zástupce TJ pana Urbana. Pravidelně se jí zúčastňuje vedoucí TVZ paní Bartoňová a já.

Tentokrát se zúčastnil pan Gabryš, já a zástupce údržby pan Randus.

V rámci schůzky jsem se dotázal pana Gabryše zda budou žáci hrát v neděli v Hostašovicích. Sdělil mi, že Hostašovice si nechtějí nechat rozbít hřiště, takže neví.

Toto hřiště si vybral FK Nový Jičín po dobu rekonstrukce umělé trávy jako hřiště, kde odehrají mistrovské zápasy žáci a takto bylo s tím v plánu počítáno.

Navrhl jsem, že v případě neodehrání zápasu žáků v Hostašovicích, ať se zápas odloží a v klidu se odehraje po zprovoznění umělé trávy, tedy do 2 týdnů.

K tomu nebyly žádné námitky.

Dále jsem se ptal, zda mi umožní FK účast na schůzce s rodiči hráčů, která byla naplánována na čtvrtek 29.9.2022. Po poradě s kolegy z výboru mi zavolají ,to byla odpověď pana Gabryše.

Ve čtvrtek mi nikdo nevolal, na schůzku jsem nebyl přizván. Důvod? Nevím, snad obava z toho, že bych rodičům řekl právě ony informace, které jsem uvedl v úvodu mého stanoviska.

Celý týden bylo mimořádně špatné, deštivé počasí. Nejhorší bylo v pátek.

Zcela náhodou jsem se od „uklízečky“ paní Birkové cestou vedoucí TVZ paní Bartoňové v pátek v poledne dozvěděl, že se v neděli hraje zápas žáků v Novém Jičíně. Nikdo z FK nás o tom vůbec neinformoval a nebýt této náhodné informace, TJ by nic nevědělo.

Sekretář FK pan Gabryš mi sdělil, že výbor FK rozhodl, že hřiště je způsobilé a zápas se bude hrát.

Reagoval jsem mailem, že hřiště není připraveno, protože se do něj nedá vjet sekačkou a jelikož v úterý byl návrh o zrušení zápasu, pokud se neodehraje v Hostašovicích, tak údržbář měl dovolenou a odjel na celý víkend na jižní Moravu. V dešti se nedalo hřiště nalajnovat a neměl ho ani kdo nalajnovat. V mailu jsem sdělil a to již v pátek, že v sobotu a v neděli se nebude na hřišti hrát žádný MZ a že dohoda byla zápas odložit.

Nikdo na můj mail z výboru FK nereagoval, neozval se ani mailem ani telefonicky. Měl jsem oprávněně za to, že věc je vyjasněna.

Jednoduchou cestou mohl sekretář , a je to naprosto běžný postup, jedním telefonem ohlásit do Opavy, že navrhuje zápas odložit a dohodnout se na náhradním termínu. To se asi nestalo, a tak v neděli přijel soupeř a rozhodčí do Nového Jičína.

Zdůrazňuji, že TJ nemá ve svém rozpočtu prostředky na větší než běžnou údržbu hrací plochy, kdy mimo jiné náklady na hřiště a tribunu činí více jak 1,5 milionů korun ročně a bude to dále stoupat a tak je legitimní snaha hřiště šetřit a nezvyšovat už tak vysoké náklady. Zaplatí je FK nebo rodiče?

To, že pršelo celý týden a také týden před tím. a hřiště bylo podmáčené, měkké, to snad uzná každý. Že se dá hrát bez ohledu jak bude hřiště vypadat po hře, to si umí představit ten, kdo hřiště nevlastní, neudržuje a neshání peníze na to aby bylo v dobré kondici a sloužilo nejen dva tři roky, ale po delší dobu. 

Z pohledu počasí v úterý a o to víc v pátek, bylo rozhodnutí utkání odložit a odehrát ho na umělce správné, za tím si stojím.

Výbor FK nerespektoval rozhodnutí TJ z úterý ani z pátku, nedovolil mi se zúčastnit schůzky abych mohl rodičům vysvětlit některé skutečnosti, které by je měly a mohly zajímat a za pomoci rodičů, kteří vidí jen jednu variantu proč se nehrálo, se rozpoutala kampaň, která je nespravedlivá, osobně mne uráží a tímto mým sdělením chci popsat pravý stav věci.

Výhružky cestou sms zpráv na moji osobu beru jako kolorit dnešní doby. Nakydat špínu přes sociální sítě je dnes jednoduché.  Nejvíce se ozývají Ti, kteří o problému nic nevědí nebo mají jen jednostranné informace.

Na závěr jedna noticka a povzdech.

Sport a fotbal byl a je mým koníčkem celý život. Motal jsem se kolem fotbalu více jak dvacet let. Čtrnáct let jsem byl členem výboru oddílu, posléze FK Nový Jičín. Čtyři roky jsem dělal předsedu FK Nový Jičín a tak mohu mít na fotbal a dění kolem něj svůj názor.

Pokud oddíl, klub či fotbalový spolek neřídí výbor a řídí ho trenéři, kteří si na pomoc berou rodiče, pak je to cesta do pekla. Pak se hledá nepřítel a škůdce někde jinde než je a k tomu se zase hodí rodiče, kteří ale nemají potřebné informace a jdou toho nepřítele ukamenovat.

Svým rozhodnutím, které jsem udělal včas a sdělil jsme ho opakovaně zástupcům FK Nový Jičín, jsem nic neporušil. Jak s ním naložil výbor FK je jejich problém a jejich zodpovědnost.

Pokud bude chtít výbor FK dále s TJ spolupracovat, nevidím v tom problém, jen znovu opakuji, platí a budou platit pravidla pro užívání sportovišť, a to nejen fotbalových. Za tím si stojím. Diskuse ano, nátlak ne.

Ing.Jiří Hrachovec

předseda TJ Nový Jičín z.s.